Badania marketingowe w biznesie – jak wykorzystać badania online?

Rozwój biznesu wymaga od przedsiębiorców bardzo dobrej znajomości rynku, produktów, ale przede wszystkim znajomości potrzeb klienta. To on jest kluczowy w całym procesie sprzedaży, a idealne prowadzenie firmy polega na zbudowaniu oferty tak, by odpowiadała ona na oczekiwania klientów. Badania marketingowe w biznesie są jednym z najlepszych sposobów, by to osiągnąć.

Wokół badań konsumenckich narosło wiele mitów i obiegowych opinii. Często słyszymy, że są one zbyt kosztowne, skomplikowane albo po prostu zbędne. Tymczasem regularne badanie opinii klientów jest dziś koniecznością dla każdej nowoczesnej firmy, która chce dotrzymać kroku dynamicznym zmianom rynkowym

Na czym polegają badania marketingowe?

Głównym celem realizowanych badań marketingowych jest zbieranie, przetwarzanie oraz analizowanie danych, a następnie ich interpretacja i wyciąganie wniosków. To właśnie na podstawie wniosków z badań przedsiębiorstwa mogą podejmować świadome decyzje biznesowe. Badania prowadzone są w sposób usystematyzowany, dzięki czemu zbieranie danych jest obiektywne.

Podział badań marketingowych

Główny podział badań marketingowych to badania ilościowe oraz jakościowe. Badania ilościowe odpowiadają na pytania typu:

 • Kto
 • Jak często
 • Ile

Zadawane pytania są zamknięte.

Natomiast badania jakościowe rozszerzają te pytania i dostarczają wiedzy na temat:

 • Dlaczego
 • Jak
 • Po co
 • Z jakiego powodu

Badania marketingowe w biznesie wykonywane są zarówno w obszarze analizy usługi, produktów jak i serwisu. Właściwy dobór technik badawczych i odpowiednie sformułowanie pytań pozwalają na uzyskanie wartościowych danych do dalszej pracy.

Jakie są rodzaje badań konsumenckich online?

W zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć, możemy wyróżnić różne rodzaje badań konsumenckich online:

 • Badania wizerunku marki – ocena postrzegania marki, identyfikacja jej mocnych i słabych stron
 • Badania produktowe – ocena jakości, opakowania, ceny produktów
 • Badania promocji – ocena skuteczności i odbioru prowadzonych kampanii reklamowych
 • Badania satysfakcji klientów – pomiar zadowolenia klientów i identyfikacja obszarów wymagających poprawy

Czym są badania panelowe online?

Jedną z najpopularniejszych metod badawczych są badania CAWI, czyli wspomagane komputerowo wywiady ankietowe, rozsyłane do respondentów którzy uczestniczą w panelu badawczym zoorganizowanym za pośrednictwem konkretnej agencji badawczej. To metoda, która pozwala zbierać dane ilościowe. Respondent samodzielnie udziela odpowiedzi na pytania, które zamieszczone są w ankiecie z wykorzystaniem preferowanego urządzenia (smartfona bądź komputera).

Jakie jest zastosowanie badań konsumenckich online?

Badania konsumenckie online to metoda zbierania informacji na temat preferencji, opinii i zachowań konsumentów za pomocą internetowych ankiet. Ich głównym celem jest dostarczenie firmom rzetelnych danych, pozwalających lepiej zrozumieć klientów i dopasować do nich swoją ofertę. Wiele firm nie prowadzi regularnych badań wśród konsumentów, przez co nie zna aktualnych preferencji i oczekiwań swoich klientów. Tymczasem badania konsumenckie online pozwalają w prosty i tani sposób pozyskać cenną wiedzę na temat tego, czego poszukują nabywcy.

Przykładowo, badanie ankietowe można przeprowadzić pod koniec roku wśród grupy stałych klientów, aby dowiedzieć się, które z cech oferowanych produktów cenią najbardziej, a które wymagają poprawy. Można ich również zapytać o to, jakie nowe funkcje chcieliby widzieć w ofercie firmy w przyszłym roku. Następnie, opracowane pytania badawcze wprowadza się do interaktywnej ankiety online. Link do niej rozsyła się do wyselekcjonowanych uczestników ogólnopolskiego panelu badawczego online, którzy uczestniczą w Twojej ankiecie. Zebrane odpowiedzi dadzą obiektywny obraz preferencji konsumentów oraz pozwolą uwzględnić je w planach rozwoju firmy na przyszłość.

Największe zalety badań konsumenckich online:

 • Szybkość – wyniki można uzyskać już po kilku dniach od rozpoczęcia badania
 • Niskie koszty – brak konieczności angażowania ankieterów
 • Wygoda – respondenci w dogodnym dla siebie czasie wypełniają ankietę przez Internet
 • Większy zasięg – możliwość dotarcia do szerszej, bardziej zróżnicowanej grupy odbiorców

Czy można zrealizować badania samodzielnie?

Wbrew przyjętej opinii badania marketingowe nie muszą być drogie. W celu profesjonalnego przeprowadzenia badań warto skontaktować się z firmą badawczą. Jednak, jeśli budżet firmy nie pozwala na to lub w zespole są osoby, które mają wiedzę dotyczącą badań takie badanie można wykonać samodzielnie, obniżając tym samym koszty realizacji. W pierwszej kolejności należy opracować cel badania, czyli na czym zależy nam, jakie dane chcemy uzyskać. Następnie warto opracować pytania badawcze np. w pliku Word, by raz jeszcze przeanalizować je oraz ewentualne zależności.

Należy zastanowić się na tym etapie czy dane pytanie powinno być otwarte, zamknięte lub czy warto wskazać kafeterię odpowiedzi. Samodzielna realizacja badań CAWI jest możliwa, ale zajmuje dużo czasu. Choć badania konsumenckie online można przeprowadzić samodzielnie, to jednak warto rozważyć zlecenie ich profesjonalnej agencji badawczej. Wyspecjalizowane firmy zatrudniające doświadczonych badaczy i analityków zagwarantują nam:

 • Rzetelność i trafność badań – posługują się sprawdzonymi narzędziami badawczymi i metodologią
 • Obiektywizm i bezstronność – nie są zaangażowani emocjonalnie w wyniki
 • Kompleksową analizę i raportowanie – pomogą nam właściwie zinterpretować dane
 • Rekomendacje i doradztwo – doradzą jak wykorzystać wyniki badań w praktyce

Dlatego, zlecając badania konsumenckie online profesjonalistom takim jak TGM Research, zyskujemy pewność uzyskania rzetelnej, cennej wiedzy na temat naszych klientów.

error: Content is protected !!