Agile i myślenie projektowe — jak mogą dobrze ze sobą współpracować?

Agile

Agile to podejście do zarządzania projektami i tworzenia oprogramowania, które powstało w odpowiedzi na sztywny, nieelastyczny model kaskadowy. Agile ma na celu zapewnienie organizacjom bardziej responsywnego i efektywnego podejścia do rozwoju. Manifest zwinnego wytwarzania oprogramowania powstał w wyniku spotkania siedemnastu programistów w 2001 roku.

Poza wyzwaniami, którym Agile stara się sprostać, jest jeszcze jedno, przed którym stoją organizacje: jak upewnić się, że skupiają się na właściwych rzeczach, które zapewniają wartość? Zespół może nauczyć się Agile, jak budować szybko i skutecznie, ale jeśli nie zbuduje właściwego rozwiązania właściwych problemów, poniesie porażkę.

Zapytany, w jaki sposób pomaga organizacjom budować wartość poprzez skupienie się na właściwych rozwiązaniach, Agile nie ustaje i wyjaśnia, że ​​zostanie to osiągnięte poprzez iteracyjny i przyrostowy rozwój, współpracę z klientami, ciągłą dostawę i zdolność adaptacji. W rzeczywistości jest to zbyt niejasne. Wiele zespołów Agile najpierw buduje, a następnie testuje, myśląc, że mogą ulepszać rozwiązania na bieżąco, co zwiększa ryzyko i może zaszkodzić relacjom z klientem, zanim luki zostaną uzupełnione, a problemy z pierwszą wersją zostaną naprawione. W przypadku współpracy z klientami Agile nie zapewnia namacalnych strategii, podejść i metodologii. Zespoły, które wcześniej niedostatecznie współtworzyły i współpracowały z interesariuszami, w tym z klientami, nie nauczą się, jak to robić, wbijając sobie Agile do głowy.

W tym miejscu pojawia się myślenie projektowe. Myślenie projektowe pomaga organizacjom zidentyfikować właściwe, najbardziej potencjalne wyzwania do rozwiązania oraz wymyślić i przetestować rozwiązania w celu rozwiązania tych problemów. W przeciwieństwie do Agile, które wynikało z frustracji i wyzwań związanych z zarządzaniem projektami kaskadowymi, myślenie projektowe wynikało z frustracji i wyzwań związanych z nieskutecznymi innowacjami.

Jak skutecznie połączyć Design Thinking i Agile? Do tego potrzeba czegoś więcej niż tylko chęci. Chociaż mają podobny sposób myślenia o współpracy i komunikacji, każdy ma inną perspektywę. Design Thinking chce zrozumieć, dlaczego istnieje wyzwanie i co może się za nim kryć oraz w jaki sposób napędza ludzkie zachowanie. Agile chce zrozumieć, jak zbudować rozwiązanie i jakie zasoby są wymagane, aby zapewnić wartość.

Scaled Agile Framework (SAFe)  ma na celu pomóc przedsiębiorstwom w skalowaniu praktyk Lean i Agile. W 2019 roku, kiedy wprowadzono SAFe 5.0, dodano wzmianki o Design Thinking i zorientowaniu na klienta. Wraz z niedawnym wydaniem SAFe 6.0 pytanie, jak skutecznie zintegrować zorientowanie na klienta z metodologią Agile, pozostaje nierozwiązane.

Design Thinkers podchodzą do rozwiązywania problemów, dzieląc je na dwa odrębne etapy: „przestrzeń problemu” i „przestrzeń rozwiązania”. Wiąże się to z poświęceniem czasu na ponowne zdefiniowanie i wyostrzenie problemu, tak aby opracowane rozwiązania były prawdziwe i zweryfikowane. Aby przedstawić te dwie przestrzenie, powszechnym podejściem jest użycie modelu „Double Diamond”. Pierwszy diament polega na pomniejszeniu i dogłębnym zrozumieniu klienta, jego kontekstu i potrzeb (rozbieżność), przed sformułowaniem jasnego i nakreślonego opisu problemu (zbieżność). W drugim rombie punkt ciężkości przesuwa się na przestrzeń rozwiązań, w której ma miejsce ideacja i testowanie różnych rozwiązań (rozbieżność) przed ostatecznym wyborem najlepszego rozwiązania (zbieżność).

Proces myślenia projektowego Double Diamond (przyjęty od Rady ds. Projektowania)  Źródło

SAFe łączy zasady drugiego diamentu Design Thinking, „przestrzeni rozwiązań”, takie jak iteracja, tworzenie prototypów na papierze i jak najszybsze poszukiwanie opinii klientów, łącząc je z ciągłym cyklem  eksploracji. Cykl ciągłej eksploracji jest kluczowym elementem metodologii SAFe, rozpoczynając od identyfikacji możliwości biznesowych z różnych źródeł, w tym opinii klientów, badań rynkowych lub interesariuszy wewnętrznych. Na tym polega jedna kluczowa różnica między SAFe a Design Thinking — to drugie zawsze podkreśla znaczenie zrozumienia ludzkich zachowań i celów klientów jako punktu wyjścia. Z drugiej strony, jeśli organizacja polega wyłącznie na informacjach od wewnętrznych interesariuszy w celu określenia realnych możliwości biznesowych, może przeoczyć krytyczną perspektywę klienta na kluczowym etapie ciągłej eksploracji.

Pozostałe krytyczne etapy cyklu ciągłej eksploracji obejmują szczegółową eksplorację i ocenę zidentyfikowanych możliwości biznesowych przy użyciu określonych kryteriów. Po zidentyfikowaniu realnej możliwości definiuje się uzasadnienie biznesowe, a projekt przechodzi przez przegląd i zatwierdzenie do realizacji. Kroki te w znacznym stopniu pokrywają się z podejściem Design Thinking z dwoma diamentami. Jednak w praktyce wielu organizacjom brakuje wiedzy historycznej i świadomości zasad projektowania, co prowadzi do potencjalnych zagrożeń. Ryzyka te mogą obejmować możliwości biznesowe, które są wykorzystywane bez dokładnego procesu odkrywania potrzeb i wyzwań klientów, pracowników i innych użytkowników końcowych. Ponadto wielu organizacjom brakuje zrozumienia skutecznych metod burzy mózgów i prototypowania,

Aby pomyślnie połączyć Agile i Design Thinking, musimy najpierw zrozumieć, że Design Thinking jest również Agile w swoim iteracyjnym, współtwórczym i opartym na współpracy podejściu. Agile to nie tylko szybkie poruszanie się, ale także zwinne i dokładne poruszanie się. Stosowanie zbyt surowego rytmu i szybkości w procesie budowania właściwych rzeczy może mieć negatywne skutki. Myślenie projektowe nie walczy z Agile u podstaw, ani nie uderza w hamulce ze względu na to. Pozwala firmie i zespołowi kopać głębiej, zastanowić się, zrobić krok wstecz i przeprowadzić dodatkowe badania, aby nadać sens szerszemu obrazowi.

Podsumowując, chociaż Agile i Design Thinking mogły nie zaczynać razem, mogą bezproblemowo ze sobą współpracować. Organizacje, które potrafią skutecznie łączyć oba podejścia, skorzystają z elastyczności, współpracy i skupienia się na kliencie, które wnoszą.

Jeśli pracujesz w organizacji, która definiuje się jako Agile i chcesz zacząć od Design Thinking, ale nie masz jeszcze pełnego zrozumienia tego na szczycie, dobrym krokiem do wypróbowania na poziomie zespołów mogą być Design Sprinty. Jest znany wielu organizacjom, ale wciąż jest nowy dla innych. Design Sprint to specyficzna czynność, w ramach której interdyscyplinarny zespół zbiera się, aby współpracować szybko, ale z intencją. Podczas sprintu projektowego możesz dzielić się i rozumieć kontekst oraz opracowywać i testować pomysły. Zespół zaczyna od dużego problemu, a kończy z jasnym kierunkiem, który można wykorzystać do wygenerowania historii użytkowników i zadań w celu uzupełnienia zaległości w Agile. Projektowanie nie zaczyna się i nie kończy na Design Sprint, ale przeprowadzenie Design Sprint może pomóc upewnić się, że postępujesz zgodnie z zasadami Design Thinking, choć w skondensowanej formie.

Źródło: https://uxmag.com/articles/agile-and-design-thinking-how-can-they-go-well-together

Zobacz inne

Sponsorowane
Geopolitan

Fakty o wodzie, które Cię zaskoczą

Woda jest niezbędna dla zdrowia. Uczestniczy w każdej funkcji naszego organizmu i towarzyszy nam w wielu codziennych czynnościach. Wraz ze

wirtualizacja serwerów
Aktualności
Geopolitan

Korzyści Wirtualizacji Serwerów!

Wirtualizacja serwerów to technologia, która odmienia sposób, w jaki organizacje zarządzają swoimi zasobami informatycznymi. Pozwala ona na tworzenie wirtualnych instancji

error: Content is protected !!