Aplikacje

Tworzymy aplikacje pod wymogi klienta.

EWIDENCJA PRZEJAZDÓW

– Zarządzanie wszystkimi przejazdami w firmie podzielonymi na działy

– Rozliczanie przejazdu: Dodawanie celu, konta usługi,  eksport wyników do Excel, PDF

– Dodawanie usuwanie: użytkowników (kierowców), działów firmy, samochodów, stałych tras przejazdu, kont usługi, celów przejazdu

– Możliwość przydzielania pojazdów do danego działu.

– Ustawianie uprawnień dla konkretnego użytkownika

W celu zapoznania się ze wszystkimi możliwościami programu zapraszamy do kontaktu.

Centralny Rejestr Umów „CRU”

– dodawanie umów do systemu na podstawie uprawnień widoczności dla działu, użytkownika

– system powiadomienia o nowej umowie w systemie dla osób, których ta umowa dotyczy

– administracja użytkownikami, działami i prawami dostępu

– raportowanie umów do PDF, EXCEL

W celu zapoznania się ze wszystkimi możliwościami programu zapraszamy do kontaktu.